Wat is een ruimte zonder ramen?

Daglicht is van wezenlijk belang voor het comfort en de gezondheid van mensen. Een raam laat niet alleen daglicht binnen, maar biedt ook uitzicht naar buiten. Mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat uitzicht een grote invloed heeft op hoe een ruimte wordt ervaren. Hester Hellinga hoopt dat haar onderzoek bijdraagt aan een bewuster gebruik van daglicht en uitzicht. Door een goede plaatsing van gebouwen op een perceel en door raamgrootte, en materialisatie van binnenuit te beschouwen, is er bij bouwprojecten veel winst te behalen.

Promotieonderzoek

Tijdens haar promotieonderzoek heeft Hellinga een methode ontwikkeld voor de analyse van de daglicht- en uitzichtkwaliteit van ramen, de D&V analyse methode. Allereerst werden kantoormedewerkers in acht verschillende kantoorgebouwen in Nederland ondervraagd over de kwaliteit van hun werkplek met betrekking tot het kantoor, de verlichting en het uitzicht. De resultaten geven inzicht in hoe verschillende eigenschappen van de verlichting en het uitzicht invloed hebben op de waargenomen werkplekkwaliteit.

In een andere opstelling werd de invloed van verschillende raamgrootten, vormen en posities op de visuele kwaliteit van binnenruimten onderzocht. Deelnemers aan dit onderzoek werd gevraagd door een schaalmodel (1:5) van een kantoor te kijken. Door de gevel van het model te variƫren en het model op drie verschillende locaties te zetten, werden de ramen en het uitzicht veranderd.

De D&V (Daylight and View) Analyse Methode

De D&V analysemethode werd ontwikkeld op basis van bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en de resultaten van het vragenlijstonderzoek. Verschillende methoden voor de analyse van daglicht werden aangepast, om ze toepasbaar te maken voor de nieuwe methode. De analysemethode omvat verder een waarderingssysteem voor uitzichtkwaliteit. Er worden punten gegeven voor verschillende aspecten van het uitzicht. Als je naar natuur kijkt, krijgt dit vier punten en als het uitzicht bebouwd is, zijn er geen punten om mee te beginnen. Deze basis wordt verfijnt met punten voor het aantal visuele lagen (diepte van het uitzicht), de aanwezigheid van water, vegetatie, de hoeveelheid diversiteit etcetera. Door alle punten op te tellen, wordt een score berekend voor de uitzichtkwaliteit.